GDPR

Šonka servis, s.r.o

Naše webová adresa je: http://sonka-servis.cz.

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Schromažďujeme pouze nutné informace potředné pro vydání faktur a pro komunikaci s úřady jako například finanční úřad.

S kým sdílíme vaše údaje

Údaje sdílíme pouze s úřady pokud jsme vyzvání tyto informace podat.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše údaje uchováváme po dobu trvání naší spolupráce, a následně 3 roky.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Jsou bezpečně uloženy na heslem chráněném počítači!

Jaké máme postupy při úniku informací

V případě úniku informací, provedeme opravné mechanismy, aby k úniku již nedošlo. Například lepší dveře, odpojení počítače od elektrické  sítě a podobně.

Od kterých třetích stran získáváme osobní údaje?

Od třetích stran informace nepřijímáme.